Gå til innhold

Regelverkstolkning

Her finner du Tolletatens tolkning av enkelte noter og varebeskrivelser i tolltariffen.  

Noter og varebeskrivelser i tolltariffen kan være vanskelig å forstå. HS-kommentarene beskriver disse med flere ord og er et godt hjelpemiddel til å forstå tekstene i tolltariffen. Når det har vært nødvendig har Tolletaten kommet med tolkninger av enkelte ord og uttrykk.