Gå til innhold

Forhåndsvarsling til og fra Storbritannia

Storbritannia og EU ble i desember 2020 enige om en avtale. Denne medførte at Brexit trådte i kraft fra og med 1. januar 2021. De er nå et tredjeland utenfor EU/EØS og det er innført pliktig forhåndsvarsling for direkte godstrafikk til og fra Storbritannia (GB). Forhåndsvarslingen skal gjøres i NCTS etter gjeldende regler for meldingsinnhold og tidsfrister.

Forhåndsvarsling (direkte transport fly og sjø)

Varer som skal transporteres direkte til og fra Storbritannia skal forhåndsvarsles både inn og ut (ENTRY og EXIT), og skal deklareres i NCTS av norsk aktør som beskrevet i lenken til meldingsinnhold i felt 51, andre avsnitt.

Transittering kombinert med forhåndsvarsel

For varer som sendes fra Norge på landevei via EU til Storbritannia, er det anledning til å kombinere ordinær transitteringsdeklarasjon kombinert med forhåndsvarsel.

Denne løsningen kan også benyttes for bil/lastbærer på fartøy direkte til Storbritannia når forsendelsen skal transporteres videre landeveis.

Husk å deklarere transitteringstollsted både inn i EU og inn i Storbritannia. Dato/klokkeslett for ankomst grense skal oppgis for det første transitteringstollstedet.

Aktører bør opprette en tett dialog med sine samarbeidspartnere i Storbritannia om utvekslingen av nødvendig tilleggsinformasjon som kreves i et forhåndsvarsel.

Se nærmere detaljer om utfylling av forhåndsvarsel, og legg spesielt merke til felt 51 Transitteringstollsted og felt 53 Bestemmelsestollsted.

Les mer om Forhåndsvarsling