Gå til innhold

Ny betalerkode i TVINN for deklarasjoner med flere mottakere på samme deklarasjon

1, januar 2024 avvikles 350-kronersgrensen

Se nyhetssak om avviklingen av 350-kronersgrensen her

Som et tiltak for å lette avviklingen, får tollrepresentanter med tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon (tidligere samlefortolling), mulighet til å søke skatteetaten om månedsoppgjørsordning for denne type deklarasjoner.

I TVINN er den nye månedsoppgjørsordningen representert med betalerkode S.

Deklarasjoner med denne koden deklareres som ordinære deklarasjoner til flere mottakere, men med «S» anført som betalerkode. Se mer om hvordan deklarere deklarasjoner til flere mottakere her

Betalerkode S er ikke mulig å benytte for andre deklarasjonskategorier enn SF. Koden er heller ikke mulig å benytte uten at man har søkt skatteetaten om tilgang på ordningen.

Les mer om hvordan man søker tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere

Les mer om månedsoppgjør, og hvordan man kan søke om ordningen