Gå til innhold

Oppdatering av NCTS programvare:

NCTS er ikke tilgjengelig torsdag 23.11.23 kl 20:00-22:00.

NCTS tar imot meldinger men disse vil ikke behandles av systemet mens oppdateringen pågår.

I det angitte tidsrommet kan det ved behov benyttes nødprosedyre.

Merk! Arbeidet kan ta kortere tid enn varslet.