Gå til innhold

Nytt skjema i Altinn for pågående sak hos Tolletaten

Fra mandag den 07.06.21 kl 09.00 vil det bli mulig for brukere å benytte det nye digitale skjemaet «pågående sak hos Tolletaten» i Altinn når de skal melde ifra om nye opplysninger i en allerede påbegynt sak med saksnummer hos Tolletaten. Det vil være noen unntak der saksbehandler ønsker direkte kontakt med bruker via andre kanaler og der kommunikasjonen foregår via eFormidling.

Skjemaet kan brukes til tilleggsinformasjon i alle typer saker slik som søknad om BKU, søknad om omberegning, tilbakebetaling privatperson m.m. Har du fått et saksnummer hos Tolletaten, benytter du dette skjemaet til å sende inn ny informasjon. Saksnummeret du skal bruke har formatet årstall/saksnummer (fem tall) f.eks 21/12345.

Skjemaet kan brukes av alle importører, eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.) og privatpersoner som har norsk personnummer eller D-nummer. 

Utenlandske aktører uten norsk personnummer eller D-nummer må bruke allerede etablerte kanaler på toll.no - Refund of customs duties and VAT - Norwegian Customs (toll.no)

Merk at skjemaet kun skal brukes når det finnes mer informasjon i saker som allerede har fått et saksnummer og er under behandling hos Tolletaten. 

Slik fungerer løsningen i praksis: 

  • Bruker (eller dennes representant) logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «pågående sak hos Tolletaten» 
  • Bruker fyller inn påkrevde opplysninger, kontrollerer, godkjenner og sender inn skjema i Altinn. 
  • Bruker får en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn i Altinn. 

Skjemaet genereres direkte inn i Tolletatens arkivsystem og legger seg under saken henvendelsen gjelder under riktig saksnummer.