Gå til innhold

Overgangen til NCTS fase 5 utsettes til 6. mars 2024

På grunn av eksterne utfordringer er Tolletatens testing og dermed mulighet for å verifisere at løsningen fungerer etter intensjonen betydelig forsinket. Vi har også fått signaler på at det blir knapt med tid for næringslivet og eksterne systemleverandører å gjennomføre tilstrekkelige oppgraderinger og tester.

Tolletatens elektroniske transitteringssystem (NCTS) fase 5 innebærer en vesentlig oppgradering av NCTS med en ny teknisk plattform, med mange avhengigheter til blant annet EU, Tolletatens systemleverandør og interne systemer.

Etter en totalvurdering har Tolletaten besluttet å utsette overgangsdatoen fra fase 4 til fase 5, fra 1. november til 6. mars 2024. Dette gjør vi for at overgangen skal kunne skje på en kontrollert måte både for Tolletaten og næringslivet.

Vår anbefaling til systemleverandørene og næringslivet er at de fortsetter testaktiviteter som er planlagt og iverksatt.