Gå til innhold

Tolletaten har åpnet for innsending og behandling av deklarasjoner i TVINN inntil fem dager før grensepassering

Her har vi samlet informasjon til programvareleverandører og tollrepresentanter med egen utviklet programvare som skal benytte Digitoll eller deklarere CHED-varer.

Hva?

For deklarasjoner i Digitoll har Tolletaten fra 01.01.2023 åpnet for at det i TVINN er mulig å sende inn, og få deklarasjoner behandlet, inntil fem dager før planlagt grensepassering.
Forutsetningen for å deklarere mot en Digitoll-enhet er at forsendelsene også er meldt inn til den digitale løsningen for melde og opplysning.

Dette betyr at programvareleverandører og de som har egen programvare, må legge til rette for at deklarasjoner kan sendes med deklarasjonsdato frem i tid og bruke regelverk frem i tid.

Et praktisk eksempel:

Planlagt grensepassering for varene er fredag.

Deklarasjonen sendes og behandles på mandag med deklarasjonsdato fredag og med regelverk for fredagen.

Dette gjør det mulig for Tolletaten å starte behandling av disse deklarasjonene i det vi mottar dem.

Verdt å merke seg

  • Omberegning av tidlig innsendt deklarasjon kan ikke skje før dagens dato er lik eller større enn deklarasjonsdato.
  • Muligheten til å angi "ønsket behandlingsdato" frem i tid skal ikke brukes for deklarasjoner i Digitoll. For deklarasjoner i digitoll skal ikke DTM-segmentet (ønsket behandlingsdato) følge med i meldingen til Tolletaten. Segmentet er beskrevet i implementasjonsguiden Doksenter Nodimedlemmer | norstella CUSDEC-I, seksjon 2.
  • Kvoter kan ikke angis dersom deklarasjonsdato er senere enn dagens dato.
  • Det publiseres datasett på Tolletatens åpne data. Datasettene inneholder også regelverk frem i tid.

Hvorfor?

Vi ber om at systemleverandørerer/programleverandører og tollrepresentanter som forvalter sin egen programvare om å tilrettelegge for denne funksjonaliteten.

Det åpner for at de som knytter seg til Digitoll og tar i bruk denne funksjonaliteten ved innsending av deklarasjoner får mulighet til å fordele arbeidsoppgavene sine over flere dager. Det er også i Tolletatens interesse å få digital informasjon om varene og transporten tidligst mulig. Tolletaten kan behandle deklarasjoner inntil fem dager før grensepassering. En innlevering i god tid før grensepassering gir Tolletaten en mulighet til å vurdere opplysningene, slik at de kan ferdigbehandles og gi en effektiv grensepassering.

Når kan det testes?

Testmiljøet TVINN-deklarant er åpent fra 05.01.2023. Ta kontakt med oss epost: pb_produkteierTVINN@toll.no ved behov for test.