Gå til innhold

Ekspressklarering starter opp på Svinesund 15. september

I september starter Tolletaten opp pilot med en digital, smidig og automatisert grensepasseringsløsning på Svinesund, der godskjøretøy normalt ikke trenger å stoppe på grensen. Utrulling skjer gradvis og vi slipper på nye firma hver uke utover høsten.
Dersom ditt firma ønsker å ta i bruk løsningen på Svinesund eller Ørje, ta kontakt med oss.

Manifest med opplysninger om kjøretøy og vare
Manifest med opplysninger om kjøretøy og vare

Slik fungerer det

Før transporten ankommer grensen

 • Deklarasjoner sendes inn på vanlig måte til TVINN, NCTS, TDS
 • Opplysninger om kjøretøyet med referanser til varer sendes inn til et nyetablert manifestsystem (enten via web eller API)
 • Tolletaten behandler informasjonen og setter en status på hvert kjøretøy

 

 

 På grensen

 • Kjøretøyet følger skiltene til «Ekspressklarering» i oppmerket fil
 • Grønt lys: sjåføren kan fortsette i ekspress-filen og ut av tollområdet
 • Rødt lys: sjåføren må stoppe på rød sone og henvende seg i ekspedisjonen
 • Varene frigjøres automatisk ved utkjøring fra tollstedet

 

Skilt som viser Ekspressklarering ved Svinesund
Ekspressklarering på Svinesund

Hvordan komme i gang?

 1. Ta kontakt med oss på ekspressfortolling@toll.no
 2. Søk om tillatelse til å deklarere mot enheten for Ekspress her
 3. Dersom dere ønsker å sende inn data via API, ta kontakt med egen IT-avdeling eller systemleverandør

Hvem kan kjøre Ekspress?

Ved oppstart er det mulig å kjøre Ekspress ved følgende prosedyrer:

 • Direktefortolling
 • Transittering
 • Fysisk tollager/direktekjøring (godsregistrering hos tollagerholder)

Samtlige forsendelser på kjøretøyet må være knyttet til én av disse prosedyrene.
For øvrig gjelder:

 • Transporten må kjøre over Ørje eller Svinesund
 • Kan benyttes for ordinære varer uten behov for tillatelser
 • Så fremt ikke godset transitteres, tillates kun svenske eksporter som er klarert på forhånd (UGE, EUEIR, ALE)

Informasjonsmøter

De første ukene ved oppstart har prosjektet plukket ut utvalgte aktører som får tilbud om å delta. Disse tilskrives direkte med tilbud om informasjonsmøte medio august. Prosjektet vil avholde informasjonsmøter for interesserte aktører videre utover høsten. Dersom ditt firma er interessert, ta kontakt med oss.

Mer informasjon om Ekspress finner dere på: www.toll.no/ekspressklarering