Gå til innhold

Nye tollstedskoder i NCTS 4. januar 2021

På bakgrunn av Tolletatens omorganisering den 1. oktober 2020, må alle tollstedskoder i NCTS oppdateres til å være i tråd med etatens nye kodeverk. Dette vil effektueres i NCTS fra og med 4. januar 2021, og vil medføre at alle autorisasjoner og universalgarantier (GRN) vil bli oppdatert.

Informasjon via Altinn

Transitteringsseksjonen vil gjøre oppmerksom på at endringer av betydning for autorisasjoner (autorisert avsender/mottaker, garantier, osv.), samt brev i forbindelse med ordinært etterlysningsarbeid, vil formidles via Altinn. Vi ber derfor at hver enkelt bedrift etablerer gode rutiner for å følge opp henvendelsene de mottar via denne portalen. 

Tabell over nye tollstedskoder

Bruk tabellen under for å se nye tollstedskoder.

De som har benyttet prosedyrer mot tollsteder som utgår, har fått egen melding om hvilke sted og kode som det skal deklareres mot fra 4. januar 2021.

NCTS tollstedkoder

Tollstedslister (COL-Customs Office List)

Nedlasting av tollstedsliste for programoppdatering kan gjøres f.o.m. 4. januar 2021 direkte fra EUs webside som da vil være oppdatert med de nye norske kodene.

NB! Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at alle gamle tollstedskoder er å finne i COL-lista, men ingen har lenger gyldig rolle for avgang (DEP), ankomst (DES) eller grensepassering (TRA). De står gyldige fordi Tolletaten skal kunne arbeide med åpne, pågående saker.