Gå til innhold

Nytt leveringsvilkår implementert i TVINN

Fra og med 21. januar 2020 ble et nytt leveringsvilkår fra Incoterms implementert i TVINN: DPU- Delivered Place Unloaded. Incoterms er uttrykk for gjeldende handelsvilkår og praksis blant næringsdrivende og Tolletaten.

Leveringsvilkårene er ikke bindende lov eller regler. Virksomheten kan selv velge å benytte de vilkår (eller terms) den ønsker, både de gamle eller de nye som står i listen vedlagt. Benyttes de nye vilkårene som er beskrevet i vedlagt liste, så følger man de vilkår som er knyttet til dem. Den siste tilgjengelige versjonen av leveringsvilkårene skal benyttes, hvis ikke annet er presisert. (Har kan det selvfølgelig bli en periode med litt overgangskluss partene i næringslivet imellom.)

Les mer i Incoterms 2020