Gå til innhold

Datasett tollsats og råvaretollsats får nye filnavn

20. februar endres navnet på filene til to eksisterende datasett i åpne data.

  1. Oversikt over gyldige og fremtidige tollavgiftssatser: Filnavn endres fra «tollsats» til «tollavgiftssats» for alle formater.
  2. Oversikt over gyldige og fremtidige råvaretollavgiftssatser for bearbeidede landbruksvarer: Filnavn endres fra «raavaretollsats» til «raavaretollavgiftssats» for alle formater.

Aktører som har konfigurert automatisk henting av de aktuelle datasettene må passe på å endre spørringen sin denne dato. Nye navn på datasett er tilgjengelige i test nå.

Navn og beskrivelser på datasettene vil også oppdateres fortløpende i henhold til ny tollavgiftslov.

Åpne data gir næringsliv og sivilsamfunn tilgang til data som offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Datasettet er laget i formatene XML og JSON.

Til sammen tilbyr nå Tolletaten 24 datasett. Tolletatens datasett finner du her.

I tillegg overfører vi datasettene til Felles Datakatalog som Digitaliseringsdirektoratet forvalter.