Gå til innhold

Ny dokumentasjon for Digitoll API-et og utsending av høring 2

Digitoll - høringsnotat 2 er nå lagt ut.  

Her kan du lese mer om forslagene om endringer som er utsendt. 

Tolletaten har på bakgrunn av endrede datakrav lagt ut oppdatert dokumentasjon som reflekterer forslagene i høringen, samt noen strukturelle endringer som vil implementeres i melde- og opplysnings-APIene for Vei/Ferge og Fly. 

Dokumentasjonen på norsk og engelsk finner dere på våre Githubsider.

Tolletaten åpner for test av nytt API den 10. august. Ta kontakt med digitoll@toll.no for å avtale test. 

Den 1.oktober 2023 må alle, både dagens brukere av Digitoll og også nye brukere, benytte vårt nye API for kjøretøy for vei og ferge. For melde- og opplysning for Fly vil det være en transisjonsperiode, vi kommer tilbake med mer informasjon om denne etter hvert. 

For generelle spørsmål om Digitoll henvend deg til vårt kontaktsenter på epost: kontaktsenteret@toll.no eller benytt vår FAQ. 

Systemleverandører kan ta direkte kontakt på epost: digitoll@toll.no