Gå til innhold

Ny løsning for Digitoll-registrering

Tolletaten har i en periode testet ut Digitoll-nettbrett for registrering av ankomst og innpassering Hjortnes i Oslo. Tilbakemeldingene har vært positive og vi har nå plassert ut tilsvarende nettbrett tollstedene Eda og Svinesund.  

Nettbrettet kan brukes av fører av transport. Førerkan registrere transportens registreringsnummer på kjøretøy, og dermed få dirigering for transporten. Hvis alt er ok, vil fører få grønt signal og kan kjøre videre. Hvis signalet er rødt må fører henvende seg i ekspedisjonen.  

Mindre behov for å stå i kø 

Nettbrettet står inne ved ekspedisjonsskranken, så dermed trenger fører ikke så ofte stå i kø og snakke med noen bak skranken. 

På Eda er nettbrettet den enkleste måten å bruke Digitoll, og kan brukes istedet for å gå bort til skranken.På Svinesund kan løsningen brukes som et alternativ når lyssignal ikke fungerer, istedet for å stå i kø i ekspedisjonen 

Målet er å gjøre passeringen mer effektiv, slippe kø og redusere behovet for manuell behandling.