Gå til innhold

Såvarer og deklarering i TVINN

Bare virksomheter registrert hos Mattilsynet som såvareforretning, kan importere såvarer av arter oppført i forskrift om såvarer, vedlegg A1. Tidligere ordning med bruk av UFR-kode har bortfalt.

Deklarering gjelder for vareslag som skal brukes til såvarer. Dette gjelder for varer under følgende posisjoner i tolltariffen:
  • erter, bønner og vikker under posisjon 07.13
  • såkorn under posisjon 10.01 til 10.05 og 10.08
  • soyabønner under 12.01
  • linfrø under posisjon 12.04
  • raps- og rybsfrø under posisjon 12.05
  • solsikkefrø under posisjon 12.06
  • sennepsfrø under posisjon 12.07
  • frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer, posisjon 12.09

Det er bare tillatt å importere disse såvarene fra EU/EØS-land.

Det er egne bestemmelser om import av frø til produksjon av spirer, se Forskrift om offentlig kontroll - særlige hygieneregler ved import - forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628 - Lovdata. Les mer om import av frø til spireproduksjon hos Mattilsynet.

Import etter særskilt tillatelse fra Mattilsynet

Utenom registrerte såvareforretninger kan enhver, etter særskilt tillatelse fra Mattilsynet, innføre grønnsaksfrø av arter oppført i forskrift om såvarer, vedlegg A1, uten mengdebegrensning til eget bruk. Dette betyr at det ved fortolling av såvaren må foreligge en særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

I rubrikk 44 deklareres kode S6 og journalnummeret for tillatelsen gitt av Mattilsynet.

Ved deklarering av såvaren innestår du for at gyldig tillatelse foreligger på fortollingstidspunktet.

Tillatelsen skal kunne fremlegges ved fortolling.

Import av porsjonspakninger til eget bruk

Enhver kan innføre porsjonspakninger med såfrø til eget bruk uten å være registrert som såvareforretning hos Mattilsynet.

Sendinger som inneholder frø av tomat, løk, purre og grasløk skal ved import være fulgt av et plantesunnhetssertifikat.

I rubrikk 44 deklareres kode P2.

Det er unntak fra kravet om plantesunnhetssertifikat for privatpersoner som importerer inntil 50 porsjonspakninger i privat og ikke-kommersielt øyemed. Ved innførsel av flere enn 50 porsjonspakninger med frø av tomat, løk, purre og grasløk, skal det foreligge et plantesunnhetssertifikat, jf. forskrift om plantehelse § 19. I rubrikk 44 deklareres kode P2.

 

Les mer her: