Gå til innhold

Ny destruksjonsordning for ulovlige tobakks- og nikotinprodukter

Tolletaten har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en destruksjonsordning for tobakks- og nikotinprodukter som er forbudt å innføre i forsendelser til privatpersoner.

Destruksjonsordningen iverksettes 1. januar 2022.

Det er sendt ut informasjon om den nye destruksjonsordningen til fraktselskaper og tollagerholdere som kan bli berørt av ordningen.

Du kan lese mer om av hvordan Tolletaten, fraktselskapene og Helsedirektoratet skal håndtere ulovlige tobakks- og nikotinprodukter i sendinger til privatpersoner bosatt i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen), og se varselet som skal brukes her: 

Hvis du har behov for mer informasjon om ordningen kan du sende e-post til post@toll.no og merke e-posten med «Destruksjonsordning for ulovlige tobakksvarer i forsendelser».

Aktuelt regelverk

Tolletaten kan tilbakeholde, beslaglegge og destruere tobakks- og nikotinprodukter som er innført i strid med tobakksskadeloven og tilhørende forskrifter. Hjemmel for dette finner du i tobakksskadeloven § 43 og forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer mv. § 39.