Gå til innhold

Testing av ny minstegrense

Den 01.01.2024 vil det gjøres endringer i minstegrensene for innkreving av tollavgift i TVINN ved import av varer til privatperson.

Se nyhetssak om endringen, inklusive beskrivelse av funksjonalitet 

Fra 1. november åpner tolletaten for testing av minstegrensen mot testmiljøet til TVINN. For å fasilitere for testing vil 350-kronersgrensen for innkreving av avgifter samtidig deaktiveres i testmiljøet.

Programvareleverandører og tollrepresentanter som ønsker å delta på testing kan melde interesse til PB_produkteierTVINN@toll.no

Tolletaten vil utarbeide et testmanus som kan benyttes ved behov.

Oppdatering:
Oppstart av testing er utsatt til 01.11.23