Gå til innhold

Avvisning av direktefortollinger etter 30 dager

Implementering av nytt regelverk 1. januar 2023 har medført endring i reglene ved levering av deklarasjon.

Det følger av vareførselsloven § 3-3 (3) at deklarasjoner kan leveres før varen legges frem for tollmyndighetene. Videre stadfestes det at dersom varen ikke legges frem «senest 30 dager etter at deklarasjonen er levert, anses deklarasjonen som ikke levert».

Som følge av lovendringen vil ikke Tolletaten lengre sende ut purringer på uoppgjorte deklarasjoner i TVINN. Direktefortollinger som er eldre enn 30 dager vil manuelt avvises og anses som «ikke levert».

Dersom deklarasjonen er eldre enn 30 dager, og varene likevel skal innføres, må det leveres en ny deklarasjon til Tolletaten. Endringer innenfor tidsfristen på 30 dager skal skje på eksisterende deklarasjon - det skal ikke lages ny deklarasjon i disse tilfellene.

Tolletaten minner om at den som leverer en deklarasjon er ansvarlig for at varene tollbehandles i henhold til vareførselsloven.