Gå til innhold

Tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid - endringer i tollforskriften og merverdiavgiftsforskriften

Fra 1. juli 2022 er det endringer i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) og forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften).

De nye reglene gjennomfører de deler av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16. april 2021 (SDCA) som gjelder toll og merverdiavgift.

SDCA utvider eksisterende toll- og merverdiavgiftsfritak ved blant annet å utvide personkretsen som har rett på fritak og gir særlige regler om adgangen til å kontrollere disse ved inn- og utførsel av varer.