Gå til innhold

Spørre-API for digital oppfylling av melde og opplysningsplikten (MO)

I forbindelse med digital melde- og opplysningsplikt tilgjengeliggjør Tolletaten et spørre-API. Hensikten med dette API-et er å gi næringslivet mulighet til å verifisere at det som er sendt inn er konsistent og komplett. 

Det er næringslivet selv som har ansvar for at innsending av digitale opplysninger er riktige. Et spørre-API gjør dette enklere, og det vil være særlig nyttig når det er flere parter som skal sende inn digitale meldinger til Tolletaten.  
 
For eksempel så kan en transportør sende inn opplysninger om en transport og linke til hovedforsendelser som en eller flere speditører skal sende inn. Da kan transportøren, som har ansvaret for å oppfylle melde og opplysningsplikten, bruke spørregrensesnittene til å verifisere at speditørene har sendt inn sine hovedforsendelser og forsendelser, og få bekreftet at de er i orden. 
 
Selv om en aktør sender inn all informasjon kan det være lurt å sjekke at alt er i orden, så langt det kan sjekkes.   

For hver forsendelse vil det finnes en liste med dokumentstatuser. Hvis alt er iorden, vil denne listen være tomDersom det, for eksempeli meldingen for forsendelse mangler referanse til tollprosedyre, så vil dette komme frem av dokumentstatusen. Status for en forsendelse angir altså om innsendingen er komplett og den indikerer hva som eventuelt mangler. 

De spørregrensesnittene som finnes i løsningen er:  

  • Sjekk at alle transportens hovedforsendelser er sendt inn 
  • Sjekk status for alle transportens forsendelser 
  • Sjekk status for alle forsendelser innunder en hovedforsendelse  
  • Sjekk status for en forsendelse 

 
Næringslivet har etterspurt flere grensesnitt som kommerfør 1. juni: 

  • Viser datastruktur inkludert vekt og status for transport 
  • Viser datastruktur inkludert vekt og status for hovedforsendelse