Gå til innhold

Overtredelsesgebyr ved manglende medvirkning til kontroll

Tolletaten tar i bruk hjemmelen til å ilegge overtredelsesgebyr ved manglende medvirkning til kontroll.

1. januar 2017 fikk tollmyndighetene hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr overfor den som bryter plikter i tolloven. Tolletaten har så langt ikke benyttet muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr overfor den som ikke medvirker til kontroll.

Tolletaten har nå utarbeidet retningslinjer for bruk av denne hjemmelen og vil fra 1. februar 2022 ta reaksjonsformen i bruk ved eventuelle brudd på plikten til å medvirke ved kontroll.

Mer om overtredelsesgebyr

Aktuelle hjemler