Gå til innhold

Ny systemstøtte for BKU-søknader hos Tolletaten

Tolletaten implementerer nå ny systemstøtte for behandling av BKU-søknader (bindende forhåndsuttalelse om klassifisering).

Dette vil i en kort periode medføre noe økt saksbehandlingstid.

Det vil også ta noe lengre tid enn vanlig før søker mottar «Bekreftelse på mottatt søknad om BKU».

Søknadsprosessen via Altinn er ikke påvirket av endringen.

Du kan be om en bindende forhåndsuttalelse (BKU) - Tolletaten