Gå til innhold

Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen for 2022

I tolltariffen for 2022 vil det være flere store endringer som gjenspeiler endringene i HS-nomenklaturentauren. Dette vil ha betydning for tolltariffen.

I HS2022 vil du finne 351 forskjellige endringer, herunder endringer i notene, posisjonene og underposisjonene.

Dette er noe av det som blir nytt

  • Ny posisjon for e-avfall
  • Ny posisjon for visse miljøskadelige produkter
  • Ny posisjon for spiselig mel og pelleter av fisk, krepsdyr og bløtdyr
  • Ny posisjon for spiselige insekter
  • Ny posisjon for nye tobakks- og nikotinprodukter (herunder e-sigaretter og dampere)
  • Ny posisjon for ubemannede luftfartøyer (droner)
  • Ny posisjon for 3D-skrivere
  • Ny underposisjon for smart-telefoner
  • Ny underposisjon for placebo og anonymiserte kliniske behandlingssett
  • Nye underposisjoner for «dual use»-varer, f.eks gasstette biologiske sikkerhetsskap

Du kan lese mer om endringene her

Les mer om åpne data