Gå til innhold

Handel med Ukraina

For at alle som planlegger å handle med Ukraina skal føle seg trygge, har ukrainske tollmyndigheter sendt ut en melding om at grenseovergangene mellom EU og landet er åpne og trygge.

Siden 1. oktober i 2022 er Ukraina avtalepart til Konvensjonen om en felles transittprosedyre (Transitteringskonvensjonen) og Konvensjonen om forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen).Tollmyndighetene i Ukraina forklarer i sin melding hvilke ruter inn og ut av landet som gjelder, og hvilke garantier som trengs ved bruk av transittering (NCTS).