Gå til innhold

Endring i minstegrense i TVINN

Fra 01.01.2024 vil minstegrensen for innkreving av tollavgift (TL) og råvaretoll (RT) på forsendelser til privatpersoner endres i TVINN.

Bakgrunnen for endringen er harmonisering av håndhevelsen av regelverket for minstegrenser hos Skatteetaten og Tolletaten.

Ny minstegrense for innkreving av TL/RT på forsendelser til privatperson blir som følger:

  • Regel slår kun inn dersom deklarasjonspliktig er privatperson

  • TL/RT settes til 0 i TAX-4 segmentet dersom avgiftstotal, summen av alle avgifter i deklarasjonen, er under 50 kroner. TL/RT skal fremdeles oppgis på varelinjenivå (TAX-1)

  • TL/RT inngår i kalkulasjonen av avgiftstotal ved sjekk mot minstegrensen

  • Det skal beregnes MVA av TL/RT, også dersom TL/RT ikke skal kreves inn som følge av minstegrense

  • MVA av TL/RT inngår i avgiftstotal ved sjekk mot minstegrensen

  • Minstegrense gjelder ikke ved deklarering av alkohol- eller tobakksvarer

Det vil åpnes for testing av minstegrensen mot TVINN primo November 2023. Nærmere informasjon om testing kommer.

For virksomheter vil minstegrensen for innkreving være uendret.

Minstegrenser for innkreving er hjemlet i Skattebetalingsforskriftens §10-4-1 (1)