Gå til innhold

Fra 1. oktober utvides innholdet i XML-filen til Tolldeklarasjonsoversikten i Altinn

Nye rubrikker fra tolldeklarasjonen som vises:

Deklarasjonsnivå 

  • Rubrikk 49 Godsnummer/lagerkode (splittet til to attributter i xml: Godsnummer og Konnossementnummer) 

Varelinjenivå 

  • Rubrikk 32 Varelinjenummer (navn i xml: Varelinjenummer)
  • Rubrikk 33 Varenummer  (navn i xml: Varenummer)
  • Rubrikk 35 Bruttovekt (navn i xml: Bruttovekt)
  • Rubrikk 38 Nettovekt (navn i xml Nettovekt)
  • Rubrikk 36 Preferanse (navn i xml: preferanse)

 

Toll.no vil bli oppdatert med nytt eksempel på xml-filen når dato for endringen nærmer seg.