Gå til innhold

VOEC-ordningen

Forhåndsbetaling av merverdiavgift ved kjøp i utenlandsregistrerte nettbutikker og e-markedsplasser. Denne siden gir en generell beskrivelse av VOEC-ordningen. Siden er ikke ment å beskrive alle detaljer ved ordningen.

VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) legger til rette for at utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser krever opp 25 % norsk merverdiavgift (mva) når privatpersoner handler hos dem. VOEC-ordningen administreres av Skatteetaten, og nettbutikkene/e-markedsplassene skal registrere seg hos Skatteetaten før de kan kreve inn merverdiavgift. Registeringen er obligatorisk etter passert omsetning på 50 000 kroner, men kan også gjøres frivillig.

Varer til privat bruk

VOEC-ordningen gjelder for varer til privat bruk med en vareverdi inntil 3 000 kroner. Merk at verdigrensen gjelder per vare. Kunden kan handle så mange varer de ønsker og få disse tilsendt i samme forsendelse så lenge hver vare har en verdi under 3 000 kroner, og det er til privat bruk. Kunden må betale 25 % norsk merverdiavgift for alle varene, inklusive frakt og andre kostnader. Varene innenfor VOEC-ordningen er unntatt for toll, se tollforskriftens § 5-9-1, - Vare med lav verdi

Fordi nettbutikken eller e-markedsplassen krever opp merverdiavgiften, forventes det også at forsendelsene passerer raskere og billigere over grensen fordi transportselskapet ikke trenger å deklarere varen i TVINN eller å belaste kunden med toll eller avgifter, hvis melding er sendt i TREFF-forsendelsesløsningen (TREFF).

Varer som ikke omfattes av ordningen

Disse varene er ikke omfattet av VOEC-ordningen:

  • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
  • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Handler kunden slike varer, skal de fortolles i TVINN på vanlig måte, og det vil påløpe ordinære importavgifter uansett sendingens verdi. Kunden vil også måtte betale eventuelle fortollingskostnader til transportøren.

VOEC-prosedyrer

Hvordan finne ut om nettbutikken er VOEC-registrert?

For at kunden skal nyte godt av denne ordningen, må nettbutikken eller e-markedsplassen kunden handler i være registret i Skatteetatens VOEC-register. Vi forventer at den aktuelle nettbutikken vil informere om dette på sine sider. Kunden vil også kunne se det i kassen ved at de legger på 25 % merverdiavgift når kunden handler. Les mer om VOEC-ordningen på Skatteetatens sider. Her finner du også oversikt over hvilke nettbutikker og e-markedsplasser som er registrert i VOEC-ordningen.

Feil oppkreving av merverdiavgift eller ved retur av varer i VOEC-ordningen?

Hvis en kunde har et spørsmål om dette, må kunden selv først ta kontakt med nettbutikken eller e-markedsplassen som krevde opp merverdiavgiften. Det er ellers Skatteetaten som håndterer alt som har med innbetaling av merverdiavgift i VOEC-ordningen å gjøre. Tolletaten er i utgangspunktet ikke involvert i dette.

Feil oppkreving av merverdiavgift

Hvis kunden mener at den utenlandske nettbutikken eller e-markedsplassen som er registret i VOEC-ordningen har krevd opp feil merverdiavgiftsbeløp, eller har krevd opp merverdiavgift på en vare kunden mener skal være fritatt for merverdiavgift, må kunden henvende seg dit. Nettbutikken skal på sin side rette opp feil i sin kvartalsvise innbetaling til Skatteetaten. Nettbutikken er også ansvarlige for å refundere det som er urettmessig innkrevd. Det samme gjelder hvis varen er blitt dobbelt beskattet som følge av manglende eller utilstrekkelig merking av forsendelsen fra nettbutikken/e-markedsplassens side. For mer informasjon, vennligst se sell-charge-and-ship-to-norway---guidelines-for-online-stores-and-marketplaces.pdfSkatteetatens guide book for VOEC ordningen .

Regneeksempel