Gå til innhold

VOEC-ordningen

VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) legger til rette for at utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser krever opp 25 % norsk merverdiavgift (MVA) når privatpersoner handler hos dem. VOEC-ordningen administreres av Skatteetaten, og nettbutikkene/e-markedsplassene skal registrere seg hos Skatteetaten før de kan kreve inn merverdiavgift.

Registeringen er obligatorisk etter passert omsetning på 50 000 kroner, men kan også gjøres frivillig.

Varer til privat bruk

VOEC-ordningen gjelder for varer til privat bruk med en vareverdi inntil 3 000 kroner. Merk at verdigrensen gjelder per vare. Kunden kan handle så mange varer de ønsker og få disse tilsendt i samme forsendelse så lenge hver vare har en verdi under 3 000 kroner, og det er til privat bruk. Kunden må betale 25 % norsk merverdiavgift for alle varene, inklusive frakt og andre kostnader. Varene innenfor VOEC-ordningen er unntatt for tollavgift, se vareførselsforskriften § 4-1-24 (1)

Fordi nettbutikken eller e-markedsplassen krever opp merverdiavgiften, forventes det også at forsendelsene passerer raskere og billigere over grensen fordi transportselskapet ikke trenger å deklarere varen i TVINN eller å belaste kunden med tollavgift eller merverdiavgifter, hvis forsendelsesinformasjon er korrekt meldt til Tolletaten. 

Varer som ikke omfattes av ordningen

Disse varene er ikke omfattet av VOEC-ordningen:

  • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
  • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Handler kunden slike varer, skal de deklareres for prosedyren overgang til fri disponering i TVINN på vanlig måte, og det vil påløpe ordinære importavgifter uansett sendingens verdi. Kunden vil også måtte betale eventuelle kostnader til transportøren. 

VOEC-prosedyrer

Hvordan finne ut om nettbutikken er VOEC-registrert?

For at kunden skal nyte godt av denne ordningen, må nettbutikken eller e-markedsplassen kunden handler i være registret i Skatteetatens VOEC-register. Vi forventer at den aktuelle nettbutikken vil informere om dette på sine sider. Kunden vil også kunne se det i kassen ved at de legger på 25 % merverdiavgift når kunden handler.

Les mer om VOEC-ordningen på Skatteetatens sider. Her finner du også oversikt over hvilke nettbutikker og e-markedsplasser som er registrert i VOEC-ordningen.

Feil oppkreving av merverdiavgift, dobbeltbeskatning eller retur av varer i VOEC-ordningen

Hvis kunden mener at den utenlandske nettbutikken eller e-markedsplassen som er registrert i VOEC-ordningen har krevd opp feil merverdiavgiftsbeløp, eller har krevd opp merverdiavgift på en vare som kunden mener skal være fritatt for merverdiavgift, må kunden henvende seg dit. Nettbutikken skal på sin side rette opp feil i sin kvartalsvise innbetaling til Skatteetaten. Nettbutikken er også ansvarlige for å refundere det som er urettmessig innkrevd. 

Dobbeltbeskatning

Det samme gjelder hvis varen er blitt dobbelt beskattet som følge av manglende eller utilstrekkelig merking av forsendelsen fra nettbutikken/e-markedsplassens side. For mer informasjon, vennligst se Skatteetatens guide book for VOEC ordningen .

Retur av varer

Det samme gjelder også her hvis kunden returnerer en vare. Nettbutikken eller e-markedsplassen skal håndtere returer i sin rapportering til Skatteetaten, og kunden må kontakte den aktuelle nettbutikken eller e-markedsplassen for informasjon om hvordan dette skal håndteres. 

Regneeksempel