Gå til innhold

VOEC

Fra 1. januar 2024 skal norske forbrukere betale merverdiavgift for alle varekjøp, også under 350 kroner. Hvordan sendingene skal håndteres av transportør/speditør avhenger av hvilken vare det er, varens verdi og hvem som er mottaker.

VOEC-ordningen er hovedregelen for sendinger med verdi under 3000 kroner til privatpersoner, og gir raskest og rimeligst levering til mottaker.