Gå til innhold

Digital melde og opplysning for flyfrakt, post og ekspress er på lufta

Fra 4. oktober kan næringslivsaktører innen flyfrakt, post og ekspressfrakt ta i bruk Digitoll. – Dette er et nytt skritt på veien mot å etablere en digital melde- og opplysningsplikt (MO) for alle transportformer, sier Erik Hasle, leder av Digitaliseringsprogrammet.

Digital innsending av opplysninger om transport og forsendelser før ankomst er allerede en godt innarbeidet praksis for aktører på flyfrakt, post og ekspress. Dette skjer gjennom dagens kurermanifestløsning. Nå tar vi enda et skritt i riktig retning ved å tilgjengeliggjøre et nytt og forbedret grensesnitt for innsending av opplysninger. Grensesnittet bygges på samme lest for alle transportmåter. I tillegg legger vi nå til rette for innsending og behandling av deklarasjoner inntil fem dager før grensepassering.

Dersom næringslivet sender inn opplysninger digitalt i god tid før ankomst vil tolletaten kunne gjøre ferdig behandling og risikovurdering før varene og transportmiddelet ankommer grensa. Om alt er i orden vil forsendelsene kunne frigjøres til valgt tollprosedyre allerede idet flyet lander. Endringene vil gi gevinster for både næringslivet og tolletaten.

 

Hva betyr dette for min virksomhet?
Virksomheter som benytter flyfrakt, post og ekspress må tilpasse sine systemer og registrere seg som Digitoll-brukere. Så snart virksomheten er registrert og klar til å ta i bruk den nye løsningen, vil den få tilgang til det nye grensesnittet for innsending av informasjon om transport og forsendelser. Virksomheten vil samtidig også bli overført til en ny nasjonal Digitoll ekspedisjonsenhet i Tolletaten for innsending av deklarasjoner. Målet er at alle opplysninger sendes inn før ankomst. 

 

Når kan min virksomhet ta løsningen i bruk?
Det nye digitale grensesnittet er tilgjengelig allerede fra 4. oktober, og tidspunkt for å ta det i bruk avhenger av når de ulike virksomhetene er klare. Tolletaten har tidligere kommunisert at overgangsperioden fra kurerløsningen til MO Fly vil være 6 måneder. Tilbakemeldinger fra næringslivet har vært at det er for kort tid for til å tilpasse seg innsending av deklarasjoner før grensepassering. 

Tolletaten forstår næringslivets utfordring, og gjør nå en vurdering av hvordan dette kan håndteres. Det er etablert dialog med de enkelte virksomhetene for å planlegge tidspunkt for overgang fra kurerløsningen til Digitoll. Det er ikke endelig avklart hvor lang denne overgangsperioden skal være.

 

Brukerstøtte

  • Tolletatens kontaktsenter, telefonnummer 22 86 03 12, er tilgjengelig for spørsmål om Digitoll mandag til fredag, i tidsrommet 08.00 – 15.30. Kontaktsenteret nås også på denne e-postadressen: kontaktsenteret@toll.no
  • Systemleverandører og aktører som har tekniske spørsmål om den nye løsningen kan ta kontakt på følgende e-postadresse: digitoll@toll.no
  • Utenom kontaktsenterets åpningstider kan ekspedisjonene på grensetollstedene oppsøkes for bistand. Oppstår utforutsatte driftsforstyrrelser iverksetter etaten nødrutiner som sikrer at tollbehandlingen ikke stopper opp. Oversikt alle Tolletatens ekspedisjonssteder

 

Mer informasjon om Digitoll

Her finner du nyttig informasjon om Digitoll, nytt regelverk og praktisk informasjon om hvordan komme i gang:

Hva er Digitoll (Digital tollbehandling for bedrifter - Tolletaten)

Kom i gang med Digitoll (Kom i gang med Digitoll | Veiledning - Tolletaten)

Lover og regler (Ny vareførsels- og tollavgiftslov | Digital tollbehandling - Tolletaten)

Spørsmål og svar (Digitoll - spørsmål & svar - Tolletaten)

E-læringskurs for eksterne (Kurs i Digitoll (e-læring) - Tolletaten)