Gå til innhold

Transittering - NCTS fase 5: Utsettelse av kravet til å oppgi varenummer til 21. januar 2025

Tolletaten har mottatt informasjon fra EU-kommisjonen om at «UCC Work Programme» er under revisjon og at det vil bli endringer i overgangsperioden for blant annet NCTS fase 5. 

Det er for NCTS besluttet å beholde alle overgangsreglene i fase 5 til slutten av iverksettelsesdato.

Fra og med 02.12.2024 må alle økonomiske operatører, og tollmyndigheter i alle land som er avtaleparter til Transitteringskonvensjonen, operere i NCTS-P5.Basert på ønske fra næringslivet er det i tillegg fastsatt en ekstra sluttdato 21.01.2025 (Transition Period End Date) der alle økonomiske operatører må være fullt ut kompatible med datakravene i Transitteringskonvensjonen, Vedlegg IIIa, Bilag A1a (Felles datakrav for en transitteringsdeklarasjon).

Dette betyr at krav til varenummer (HS 6-siffer) i transitteringsdeklarasjonen blir utsatt til utgangen av overgangsperioden.

Datoen 21.01.2025 vil utgjøre slutten på overgangsperioden.

Vi gjør oppmerksom på at «UCC Work Programme» ikke er vedtatt, men Kommisjonen vurderer datoene i programmet som stabile.