Gå til innhold

Brexit - Krav om forhåndsvarsel til og fra Storbritannia

Når overgangsperioden opphører, blir Storbritannia et tredjeland utenfor EU/EØS. Storbritannia og EU har blitt enige om avtale, som innebærer at Brexit trer i kraft 1. januar 2021. Nord-Irland skal fortsatt tilhøre EUs sikkerhetssone. Forhåndsvarsling gjelder derfor ikke for direkte transporter til eller fra Nord-Irland/XI.

Varer som transporteres direkte til og fra Storbritannia etter utgangen av overgangsperioden, skal dekkes av elektronisk forhåndsvarsel. Dette må innleveres som en elektronisk melding i NCTS-systemet innen gjeldende frister. Se tollforskriften §§ 3-1-2 til 3-1-7.

En transitteringsdeklarasjon i NCTS, som inneholder alle sikkerhetsdata, kan brukes til å oppfylle kravene forutsatt at tidsfrister blir respektert.

Det er transportør som er ansvarlig for å avgi deklarasjon for inngående og utgående forhåndsvarsel. Det er viktig at virksomheter som i dag ikke er kjent med denne ordningen, og som transporterer varer til og fra Storbritannia setter seg inn i regelverket og kravene til forhåndsvarsling.