Gå til innhold

Begrepsendring i forbindelse med betalerkode

Betalerkode M - Månedsoppgjør endres til Tollkreditt i TVINN.

Bakgrunnen for endringen er å gjøre vår kommunikasjon med næringslivet og andre etater bedre.

Begrepsendring i forbindelse med betalerkode

Betalerkode M - Månedsoppgjør endres Tollkreditt i TVINN.

Bakgrunnen for endringen er å gjøre vår kommunikasjon med næringslivet og andre etater bedre.

Betalerkoden M skal fortsatt benyttes, det er kun begrepet/navnet på betalerkoden «månedsoppgjør» som endres til «Tollkreditt» så det er ikke behov for systemtilpasninger.

 

Endringen iverksettes 7.september 2023.