Gå til innhold

Nå avvikles siste del av 350-kronersgrensen

1. januar 2024 oppheves overgangsordningen som gir deklarasjonsunntak for varer med verdi under 350 kroner.

I 2020 ble 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfritak for varer kjøpt fra utlandet avviklet. Grensen ble fjernet for å skape større konkurranselikhet mellom utenlandske nettbutikker og norske butikker. Samtidig med dette ble VOEC-ordningen innført. VOEC-ordningen innebærer at norske private forbrukere betaler merverdiavgift (mva) på kjøpstidspunktet når de handler fra en utenlandsk nettbutikk.

Det ble på samme tidspunkt etablert en midlertidig overgangsordning med deklarasjonsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Overgangsordningen innebar i praksis at du slapp å betale avgifter ved innførsel for varer (under 350 kroner) som ikke var VOEC-varer. Stortinget har besluttet at overgangsordningen skal avvikles 1. januar 2024.

Hva betyr endringene?
Når overgangsordningen avvikles, skal alle varer utenfor VOEC-ordningen deklareres fra første krone, og avgifter vil kreves inn.

VOEC skal være hovedordningen for varer med verdi under 3000 kroner som sendes til privatpersoner. Fordelen ved å handle fra VOEC-registrerte aktører, er at mva kreves inn på kjøpstidspunktet, og totalkostnaden for varen er synlig for forbrukeren. I tillegg vil varen få en forenklet tollbehandling som sikrer en effektiv forsendelse frem til forbruker, uten betaling av ytterligere avgifter ved innførsel.

Tiltak for å lette avviklingen
Samtidig som overgangsordningen avvikles, innføres fire tiltak som skal bidra til å både lette avviklingen og sørge for effektiv håndtering av VOEC-varer.

  1. For å sørge for en mest mulig effektiv håndtering av VOEC-varer, innføres det obligatorisk krav til å sende inn opplysninger om VOEC-varer digitalt til Tolletatens system for mottak av forsendelsesdata.
  2. For å tilrettelegge for en effektiv tollbehandling av varene utenfor VOEC-ordningen, endres et av vilkårene for å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon (samlefortolling). Kravet til volum senkes til 10.000 lavverdi­-sendinger i året. Dette vil bidra til en effektiv vareflyt og lavere administrasjonskostnader.
  3. Speditører som har samlefortollingstillatelse får dessuten mulighet til å søke om månedsoppgjørsordning hos Skatteetaten. Dette vil legge til rette for en mer kostnadseffektiv håndtering for speditørselskapene når det blir en økning i antall varer som skal deklareres ved innførsel.
  4. TVINN-løsningen som gir mulighet for å deklarere VOEC-varer uten å beregne avgifter, videreføres for å ha en nødløsning i de tilfellene hvor VOEC-opplysningene kommer for sent til å unngå deklarasjonsplikt.

Innsending av data
Opplysninger om VOEC-varer skal sendes til Tolletaten før grensepassering. Tolletaten har utviklet ny systemstøtte for mottak av forsendelsesdata. Mer informasjon om dette og hvordan man tar det i bruk, finnes her https://toll.no/no/bedrift/digital-tollbehandling/

Samlefortolling
Dersom din virksomhet ikke har tillatelse til samlefortolling i dag, finnes det informasjon og søknadsskjema her: Slik får et foretak tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon - Tolletaten

Det er viktig å understreke at tillatelse til samlefortolling ligger til grunn for månedsoppgjørsordningen i Skatteetaten. For å kunne søke om månedsoppgjørsordning, må man derfor søke om, og få innvilget, tillatelse til samlefortolling hos Tolletaten først.

Du kan også lese mer om VOEC og avviklingen av overgangsordningen på i siste utgave av Skatteinfo på skatteetaten.no