Gå til innhold

Endringer i prosedyrekodene

Tolletaten har foretatt nødvendige endringer i nåværende prosedyrekoder og informasjonsmateriell. Det er nå tilrettelagt for deklarering av varer med kodene 8071 og 8171.

  • Kode 8071 skal brukes ved deklarering av varer som ikke er gått over til fri disponering fra tollager, og som ved direkte transitt utføres for norsk del av kontinentalsokkelen, norskeide fartøy og luftfartøy.
  • Kode 8171 skal brukes ved deklarering av varer som ikke er gått over til fri disponering fra tollager, og som ved direkte transitt utføres til utlandet.

Utførselsveilederen er oppdatert i henhold til de nye kodene.

Mer informasjon om de nye prosedyrekodene finner du her.