Gå til innhold

Endring på stedsnavn for tollstedskode i NCTS

I NCTS er det gjort en endring på stedsnavn knyttet til tollstedskode NO345001.

Denne koden har tidligere hatt navnet Sola, men er nå endret til TANANGER som er det rette geografiske stedet for ekspedering av transitteringer.

En større endring med nye tollstedskoder vil tre i kraft fra 15.06.2023. Dette gjøres med hensyn til elektronisk transportdokument, og vil bli beskrevet i detalj nærmere datoen for igangsettelse.