Gå til innhold

Overgangsperioden for ICS2 for varer som fraktes med fly går snart ut

Importkontrollsystemet ICS2 som håndterer forhåndsvarsel for varer fra tredjeland med tanke på helse, miljø og sikkerhet og som fraktes med fly går snart i gang for fullt.

Flere virksomheter har søkt om utsettelse til 2.oktober 2023, som var den tidligere fristen. Hvis det skulle være behov for ytterligere utsettelse, vil dette kunne gis på bakgrunn av søknad, men ikke utover 31.oktober 2023. Har ikke virksomheten dette på plass innen 31.oktober 2023, må de kontakte en virksomhet som kan utføre denne tjenesten på deres vegne.

Både Forhåndsvarsel før lasting , Forhåndsvarsel før ankomst og Ankomstmelding skal sendes til et felles grensesnitt i EU som heter Common Repository (CR). Opplysningene sendes via et felles grensesnitt for næringslivet, Share Trader Interface (STI), til det første landet varene ankommer innenfor sikkerhetssonen.

Det er transportøren som er ansvarlig for å avgi denne informasjonen, men alternativ  kan transportøren overlate dette til en annen virksomhet som speditør, Ground Handler, IT leverandør mv. For å kunne avgi opplysningene i nevnte Forhåndsvarsler og Ankomstmelding i Common Repository må virksomheten ha tilgang til systemet enten online eller maskin til maskin og ha gjennomført tester.

Når det gjelder melding om fremlegging av varene, skal denne meldingen sendes vi et nasjonalt grensesnitt. Du finner mer om dette her:

API for fremlegging og kontrolldirigering av ICS2-forsendelser (toll.github.io)

De som fortsatt ikke har en løsning for Forhåndsvarsel og Melding om fremlegging på plass må vennligst kontakte Tolletaten på PB_ICS2@toll.no , hvis dette ikke allerede er gjort.

Forhåndsvarsling av varer - Import Control System 2 (ICS2) - Tolletaten