Gå til innhold

Nytt grensesnitt mellom Tolletaten og Statens vegvesen

14. februar 2020 tok Statens vegvesen i bruk Tolletatens nye grensesnitt for overføring av kjøretøyfortollinger. I praksis betyr dette at import av kjøretøy foregår smidigere, raskere og enklere både for brukerne og statlige etater.

Dette betyr at Statens vegvesen nå mottar all relevant informasjon fra deklarasjonen innen få sekunder. Den nye løsningen tar høyde for både innførsler og utførsler, midlertidig og ordinære, og gir et riktig bilde av hvilke kjøretøy som kan registreres med skilter. I ny løsning håndteres også kjøretøy som skal til Svalbard på en korrekt måte. Dette har vært en utfordring siden Svalbard og fastlands-Norge er separate tollområder. Det er ikke lenger behov for unntakshåndtering i TVINN for å gi Statens vegvesen korrekt informasjon ved utførsel av kjøretøy til Svalbard.