Gå til innhold

EU innførte IOSS-ordningen fra 1. juli

EU innførte 1. juli sin VOEC-ordning kalt IOSS (Import One-Stop Shop). 

Det samme gjorde Storbritannia fra samme dato. Tolletaten i Norge har ingenting med disse ordningene å gjøre. Næringsdrivende i Norge som skal selge varer til privatpersoner i EU / Storbritannia, må innhente informasjon om ordningen og registrering fra hhv EU og Storbritannia.

Du finner informasjon om EUs IOSS ordning på svensk på Skatteverkets sider.

Dansk informasjon finner du på Skats sider.

Generell informasjon på engelsk om IOSS-ordningen finner du på sidene til EU-kommisjonen.

Informasjon om ordningen i Storbritannia finner du på gov.uk.