Gå til innhold

Nytt skjema i Altinn for tollagerholdere som skal føre merknadsjournal

Fra 1. oktober 2019 kl. 0800 vil det bli obligatorisk for tollagerholdere å bruke det nye digitale skjemaet for merknadsjournal når de skal melde fra til Tolletaten om uoverensstemmelser mellom fraktdokumentene og varene som skal legges inn på tollager.

Vi oppfordrer til å fylle ut hele skjemaet i Altinn. I tilfeller der det medfører betydelig ulempe å registrere manko/overtallighet på denne måten, kan merknadsjournal (skjema RD-0008 B) lastes inn som vedlegg i Altinn.

Innsending av merknadsjournal via Altinn, skal ikke benyttes når det avgis lossemerknader i NCTS - bortsett fra nødprosedyre. 

Innsending av merknadsjournal er en plikt som tollagerholder er pålagt, jf. tolloven § 4-30 jf. tollforskriften § 4-30-4.

Slik fungerer løsningen i praksis:

  1. Tollagerholder (eller dennes representant) logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «merknadsjournal»
  2. Fyller inn påkrevde opplysninger, kontrollerer, godkjenner og sender inn skjema i Altinn.
  3. Tollagerholder får en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn i Altinn.
  4. Skjemaet genereres direkte inn i Tolletatens arkivsystem og legger seg under merknadsjournalsaken til den aktuelle tollagerholderen.
  5. Det sendes ikke en bekreftelse at saken er mottatt av Tolletaten. Grunnen til at dette er at merknadsjournaler krever ingen saksbehandling.

Brudd på tolloven – sanksjoner

Å unnlate å avgi merknadsjournal etter tollforskriften § 4-30-4 (3) b anses som brudd på tollagerholderen sine plikter og kan sanksjoneres på følgende måter

  • Overtredelsesgebyr, jf. tolloven § 16-17 (1) bokstav b.
  • Hvis fastsatte vilkår ikke overholdes eller tollagerholderen på annen måte gjør seg skyldig i misbruk, kan tillatelsen suspenderes eller trekkes tilbake, jf. tolloven § 4-30 (2)

Husk muligheten til å abonnere på nyheter .

Ved spørsmål send e-post til post@toll.no

Husk muligheten til å abonnere på nyheter her