Gå til innhold

Fra 2. april vil det være mulig for tollrepresentant å selv sende inn ny versjon av en deklarasjon i Digitoll.

Tolletaten oppfordrer til innsending av deklarasjoner i god tid før grensepassering. I tiden frem til grensepassering kan det avdekkes behov for å oppdatere innsendt deklarasjonsinformasjon. 

Det legges derfor fra 2. april, til rette for at tollrepresentant selv kan sende inn ny versjon av en deklarasjon i Digitoll. 

Dersom Tolletaten har startet manuell behandling av deklarasjonen, vil tollrepresentant få feilmelding 9739 - "Det er ikke mulig å sende ny versjon av deklarasjonen". 

Sjekk med din systemleverandør om hvilke muligheter som ligger i deres løsning. 

Eventuelle spørsmål vedrørende oppfølging av deklarasjoner sendt mot ekspedisjonsenhetene 441002 og 441003, sendes til VO.Oslo1@toll.no.

Her finner du mer informasjon om Digitoll.