Gå til innhold

Midlertidig forenklet tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger fra Norge til Ukraina

Tolletaten har innført en midlertidig tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger med en verdi på over kr 5 000 fra Norge til Ukraina. Prosedyren forenkler tollbehandlingen av slike varer og trer i kraft umiddelbart.

Midlertidig prosedyre for humanitære hjelpesendinger med en verdi over kr 5 000,- fra Norge til Ukraina

Fører av transportmiddelet må fremlegge en fullstendig liste over varene i forsendelsen til norske tollmyndigheter ved grensepassering.

Listen må inneholde følgende informasjon og skrives på engelsk:

Vehicle information:

 • For Trucks; Country of Registration and Licence Plate
 • For Vessels; Vessel Name and Agent
 • For Airplanes; Flight number

 Goods information:

 • Description
 • Amount
 • Weight

I tillegg må sjåføren kunne vise et dokument som opplyser at forsendelsen er en humanitær hjelpesending fra Norge til Ukraina. Det må også opplyses hvem som er avsender av forsendelsen og hvem som er mottaker. Informasjonen bør utformes på engelsk. 

Varelisten og dokument med informasjon om forsendelsens formål, avsender og mottaker må medbringes i minimum 2 – to- kopier. Ett sett med kopier skal avleveres til norsk toll før grensepassering.

 Viktige anbefalinger:

 • Like produkter bør pakkes sammen og merkes på en slik at det er enkelt å gjennomføre en eventuell fysisk kontroll av forsendelsen.
 • Transportmiddelet bør merkes tydelig med «Humanitarian aid to Ukraine»

Prosedyren kan ikke brukes for følgende varer

 • Restriksjonsbelagte varer 
 • Særavgiftspliktige varer som alkohol, tobakk og bensin/diesel
 • Kjøretøy eller andre varer av særlig høy verdi
 • Strategiske varer, forsvarsmateriell og flerbruksvarer («dual use») som krever lisens fra Utenriksdepartementet. Mer informasjon finnes her: Hva er eksportkontroll? - regjeringen.no og Varelister - regjeringen.no.
 • Varer som skal bidra til å øke Ukrainas stridsdyktighet, herunder varer til foretak, statlige institusjoner eller militæret.

Informasjon om innførsel og reeksport fra Sverige

Svenske tollmyndigheter har informert om at humanitære hjelpesendinger fra Norge kan deklareres med en tolldeklarasjon for midlertidig innførsel og en deklarasjon for reeksport. Disse deklarasjonene kan leveres muntlig med hjemmel i artikkel 136 i kompletteringsforordningen.

For mer informasjon, se lenke: Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

Prosedyren trer i kraft umiddelbart og gjelder inntil videre.