Gå til innhold

Krav om utfylling av rubrikk 34a ved deklarasjoner med kategori FO i TVINN

Fra 17.10.2023 vil det bli et teknisk krav om å fylle ut rubrikk 34a (opprinnelsesland) ved deklarering av FO-deklarasjoner for inn-og utførsel i TVINN.

Utfylling av opprinnelse på FO-deklarasjoner har vært et formelt krav siden 01.08.2023. Endringen blir derfor at det formelle kravet nå følges av en kontroll på utfyllingen i TVINN.
Kontrollen vil gjenbruke eksisterende feilmelding 9681 (Opprinnelsesland må oppgis).