Gå til innhold

Nye forskrifter til vareførselsloven og tollavgiftsloven er vedtatt

Fra 1. januar 2023 vil tolloven erstattes av ny vareførselslov og tollavgiftslov

Tolletaten har nå vedtatt forskrift om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forskrift om tollavgift (tollavgiftsforskriften), som skal erstatte gjeldende tollforskrift.

Forskriftene trer i kraft 1. januar 2023, samtidig som lovene trer i kraft.
Forskriftene er utarbeidet av Tolletaten og tilsvarer i det vesentligste utkastene som ble sendt på høring 11. mars 2022. Endringer som har blitt gjennomført i gjeldende tollforskrift etter dette tidspunktet er innarbeidet i forskriftene. Det samme gjelder enkelte endringer som følge av innspill mottatt ved høringen.

Tolletaten vil vedta noen flere bestemmelser i løpet av desember, som tas inn i de nye forskriftene. Dette gjelder bestemmelser som var på offentlig høring i oktober.

Forskriftene er publisert på Lovdata: