Gå til innhold

Retur av feilsendte EU-varer

Tullverket har utarbeidet en rutine for retur av feilsendte unionsvarer.

Tolletaten har mottatt en henvendelse fra næringslivet vedrørende retur av feilsendte EU-varer, og hvordan retursendinger tilbake til Sverige/EU skal håndteres. Det opplyses at det er problematisk å knytte feilsendte varer opp mot mottatte transitteringer. Årsaken til dette er at disse feilsendte EU-pakkene fra avsender befinner seg sammen med norske pakker, og ikke tilhører noen spesielle transitteringer/MRN.

TOD har tatt problemstillingen opp med Tullverket som nå har utarbeidet en rutine som kan benyttes av alle transportører ved berørte grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Tullverket har oppdatert sine nettsider om veitrafikk mellom NO og SE ved å ta inn et eget punkt om retur av feilsendte unionsvarer, jf. lenken under.

https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/vagtrafikmellansverigeochnorge.4.153f8c8c16ffad23c22f8e.html