Gå til innhold

Overgangsperioden for ICS2 fase 2, som berører transportører av flyfrakt direkte fra tredjeland

ICS2 fase 2 ble iverksatt 1. mars 2023. Tolletaten var klar med sin løsning til denne fristen, mens tollmyndigheter i flere andre land innenfor sikkerhetssonen søkte til EU om utsettelse. EU har godkjent utsatt oppstart for disse landenes tollmyndigheter til 1. juli 2023.

Næringslivsaktørenes overgangsperiode for ICS2 fase 2 startet 1. mars og varer til 2. oktober 2023. Flyselskaper som har direkte flygninger fra tredjeland kan bli berørt av at flere lands tollmyndigheter har fått utsettelse til 1. juli 2023.

Vi gjør oppmerksom på at EU har lagt ut oppdatert informasjon om overgangsperioden for ICS2 fase 2. Informasjonen finner du også her:

Vi oppfordrer berørte aktører til å sette seg inn i den oppdaterte informasjonen fra EU.