Gå til innhold

Viktig informasjon til flyktninger fra Ukraina

Tolletaten i Norge har ansvar for alle varer som går ut og inn i landet. Når dere kommer til en av våre grenser vil vi sjekke hva dere har med dere. Dette kalles en grensekontroll. Vi gjør dette for å hindre at det kommer farlige eller ulovlige varer inn til Norge.

På denne siden kan du finne informasjon om regler som kan gjelde deg når du kommer til Norge. Reglene gjelder kun for flyktninger fra Ukraina.

Kjøretøy tilhørende ukrainske flyktninger og som er registrert på ukrainske skilter kan få gratis grenseforsikring ut august 2023. Når grenseforsikringen opphøres fra 1.9.2023 kan du velge mellom å betale grenseforsikring eller omregistrere kjøretøyet ditt.

For å få kjøretøyet omregistrert til norske skilt må du først søke om etterdeklarering av kjøretøyet.  NB! Du skal ikke møte opp ved et av Tolletanes ekspedisjonssteder før du har fått godkjent søknad om etterdeklarering. 

Ved omregistrering av kjøretøyet til norske skilter må du også betale ordinære avgifter. Dersom du kun ønsker en utvidelse av eksisterende grenseforsikring, kan du møte opp fysisk på et av Tolletatens ekspedisjonssteder og betale der.

Nye flyktninger vil fra 1.9.2023 kunne tilbys 1 måneds gratis forsikring. Dette gjelder nye flykninger med kjøretøy som er registrert på ukrainske skilter.  NB! Forsikring dekker bare ansvar, og dekker ikke skader på egen bil.

Ofte stilte spørsmål

Du kan ta med dine personlige eiendeler toll- og avgiftsfritt til Norge. Personlige eiendeler kan være klær, sko, klokker, smykker, pc, kamera etc. Dette gjelder uavhengig av verdi.

Det er begrensninger på hvor mye alkohol, tobakk og sigaretter du kan ta med deg inn til Norge.

Det er ulike regler for innførsel av medisiner til Norge. For noen medisiner må du ha dokumentasjon fra lege, apoteketikett eller resept. Det er begrensninger på hvor mye medisiner du kan ha med deg. Ta kontakt med tolletaten når du kommer til Norge dersom du er usikker eller dersom du mangler dokumentasjon.

Reseptfrie medisiner

Du kan ha med deg tre måneders forbruk av reseptfrie medisiner. For eksempel Paracetamol, Ibuprofen, Loperamid.

Reseptbelagte medisiner uten narkotisk innhold eller innhold av dopingpreparater

Du kan ha med deg tre måneders forbruk av reseptbelagte medisiner.

Reseptbelagte medisiner med narkotisk innhold eller innhold av dopingpreparater

Utenlandske statsborgere kan ha med seg 30 dagers forbruk av medisiner med narkotisk innhold eller innhold av dopingpreparater. Du må vise dokumentasjon fra lege, apoteketikett eller resept for legemiddelet.

Dersom du har behov for medisiner for en lengre periode enn det du kan ta med inn i landet, må du ta kontakt med lege eller legevakt i Norge.

Du kan ta med deg penger og andre betalingsmidler til Norge uavhengig av verdi. Men du må deklarere dette dersom verdien overstiger NOK 25.000. Dette tilsvarer ca. USD 2.800, Euro 2.500, eller Hryvnja 82.500 (per 17.03.22). Beløpene i andre valutaer enn NOK endres når valutakursene endres.

Dersom du er usikker på om verdien du har med deg er over NOK 25.000, ta kontakt med tolletaten når du kommer til Norge. Det er kostnadsfritt å deklarere penger.

Du må ta kontakt med tolletaten når du ankommer Norge, dersom du har med deg kjæledyr. 

 

Kjæledyr som kommer til Norge skal være behandlet med rabiesvaksine og ormekur. Kjæledyrene skal være ID merket med chip. 

 

Staten vil ikke lenger dekke kostnader for kjæledyr for nyankomne i asylmottak. Innstrammingene har virkning fra og med 15. februar 2024. Etter 15.02.2024 vil det ikke være mulig for nyankomne asylsøkere å bo med kjæledyr på Nasjonalt ankomstsenter eller i asylmottak. 

 

Dette innebærer at nødvendige kontroller utført av Mattilsynet ikke lenger kan foregå på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Ukrainske kjæledyr som ankommer Svinesund eller andre tollsteder på vei, vil ikke slippes inn i landet dersom dyrene ikke oppfyller alle innreisekrav.  

 

For noen dyrearter er det restriksjoner for innførsel til Norge. Dette gjelder dyr som for eksempel er utrydningstruede. Dersom du er usikker på om det er restriksjoner på ditt kjæledyr, ta kontakt med tolletaten når du ankommer Norge. 

Hvis du har med deg bilen din inn til Norge må du en ha trafikkforsikring.

Kan du fremvise Grønt kort, så har du den forsikringen du trenger. Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt.

Har du ikke Grønt kort, kan du få nødvendig forsikring ved å ta kontakt med tolletaten når du ankommer Norge. Våre ekspedisjonsenheter utsteder forsikringen på vegne av Trafikkforsikringsforeningen (TFF), og den er nå gratis i 30 dager. Etter 30 dager, må du henvende deg til Tolletaten på nytt.