Gå til innhold

Brexit – Manglende deklarering av GB transitteringstollsted

Vi ønsker å minne om at Storbritannia ble ny avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonene 1. januar 2021. Dette har medført at den eksisterende transitteringsprosedyren ble videreført etter brexit, noe som tillater fortsatt bruk av NCTS. NCTS kan også benyttes for kombinerte transitterings-/ forhåndsvarslingsdeklarasjoner.

Det som er nytt etter brexit, er at forsendelser fra Norge som er under en transitteringsprosedyre, vil måtte registrere grensepassering i NCTS ved innpassering til UK.

Tolletaten har mottatt en analyse fra EU/Taxud hvor de viser til at en stor andel av transitteringer startet opp fra Norge med Storbritannia (GB) som bestemmelsessted (Destinasjon), er deklarert uten GB transitteringstollsted.

Et eksempel på dette kan være en forsendelse som skal gå fra Norge (NO) via Sverige og videre gjennom EU til Storbritannia (GB). Her skal det deklareres 2 transitteringstollsteder, inn i Sverige (SE) og deretter inn i Storbritannia (GB). Det skal registreres grensepassering i NCTS hver gang man passerer grensen inn til en ny avtalepart.