Gå til innhold

Bruk strekkoder ved fortolling på grensen

Skal dere fortolle varer på grensen, kan dere spare tid ved å påføre strekkode på dokumentet som viser virksomhetens direktefortollinger. Strekkoden skannes i ekspedisjonen på grensen og hentes frem for tolleren i fortollingssystemet TVINN.

I tollekspedisjonen på grensen fremlegger mange deklaranter og transportører lister over direktefortollinger for Tolletaten, kalt «Melding om forhåndssendt TVINN-deklarasjon». Vi anbefaler at dere påfører dette dokumentet strekkoder som kan leses av strekkodeleserne som finnes i ekspederingslukene.

Frem til nå har inntastingen av deklarasjonsid. blitt gjort manuelt i TVINN. Ved å bruke strekkoder som kan leses av automatisk, vil fortollingen på grensen skje på en enklere og mer effektiv måte.

Strekkoden må følge ISO-128-standard

Strekkoden må følge ISO-128-standard og skal bestå av deklarasjonsID:


xxxxxxxxx-ddmmåååå-xxxxxx, (dvs. deklarantnummer-sekvensdato- sekvensnummer), se eksempel:

Strekkode TVINN-deklarasjon

Plassering av strekkoden

Vi anbefaler at strekkoden plasseres øverst på dokumentet, men det er ikke et krav.