Gå til innhold

Slik forbereder du deg til innføring av ICS2 - Realease 3.

Vi ønsker å informere om tidspunkter og hva som må være på plass for transport fra tredjeland som enten ankommer med båt, bil eller jernbane.

Oppdatert informasjon finner du på  ICS2 Release 3 page.

Et faktaark for sjøtransport er også tilgjengelig på samme side under «How to prepare». Denne inkluderer informasjon om endinger å de ulike steg for å være klar for ICS2 Release 3. Videre er det en video og et annet fakta-ark som beskriver tekniske forberedelser. Faktaark for bil og jernbane er under arbeid og vil bli publisert i 2024.

Det er viktig at de som er involvert i transport fra tredjeland setter seg inn i denne informasjonen, og kontakter sine samarbeidspartnere slik at de også blir gjort kjent med kravene som stilles.

For videre oppdatering kan du følge oss på toll.no, og det finnes også informasjon på  X(Twitter) @EU_TAXUD og LinkedIn.