Gå til innhold

Status i ekspressklareringsprosjektet

Våren 2020 har for de fleste av oss blitt annerledes enn vi så for oss. I starten av mai skulle første bil kjøre på Ekspressklarering på Svinesund. Som følge av korona-utbruddet blir vi dessverre nødt til å utsette oppstarten.

Vi har ikke hatt mulighet til å montere utstyr på Svinesund ennå, men vil så smått starte opp dette arbeidet de nærmeste ukene. På Svinesund skal vi montere nye kameraer, skilt og lyssignal. Det vil ikke bli installert en bomløsning.

Vi har heller ikke hatt mulighet til å holde informasjonsmøter med nye aktører. Vi ser på ulike alternative muligheter for dette fremover. Omfanget aktører på løsningen i oppstarten vil bli mindre enn opprinnelig planlagt. Nå i starten vil vi ta kontakt med aktuelle aktører for testing og forsiktig oppstart.

Når det gjelder tidspunkt for oppstart på Svinesund, kommer vi tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Ekspressklarering går som normalt på Ørje

Ekspressklareringsløsningen på Ørje tollsted går imidlertid som normalt. Ved å sende inn manifester til Tolletaten i forkant av grensepassering, passerer nå sjåførene normalt rett gjennom tollstedet uten å henvende seg i ekspedisjonen. Tiden som benyttes på tollstedet er redusert betydelig.

Vi har hatt en periode der kameraene var ute av funksjon. Dette resulterte i at skiltene til transportene som kjørte på Ekspress ikke ble avlest. Vi hadde installert nye kameraer, og planen var å kjøre de nye og gamle kameraene i parallell en periode. Dessverre gikk det ikke som planlagt, i og med at de gamle kameraene «tok kvelden» før vi hadde fått testet og satt i drift de nye kameraene. Dette beklager vi.
Nå har vi testet og satt i drift nye robuste kameraer på Ørje som skal ha bedre lesegrad. Vi er trygge på at de nye kameraene fungerer, men vi er avhengig av å øke deltagelsen på Ørje for å få gjort de siste finjusteringene. Det er nå full mulighet til å benytte ekspressklareringsløsningen på Ørje. Ta kontakt med oss dersom dere ennå ikke har prøvd løsningen og ønsker å være pilotdeltagere, så hjelper vi dere i gang.

Følgende sendinger kan benytte Ekspressklarering per i dag:

  • Transporten må gå over Ørje tollsted
  • Varene må følge en av følgende import-/ forsendelsesprosedyrer:
    - Direktefortolling, med eksporttypene UGE, EU/EIR, ALE og fullføring mot transittering
    - Transittering med NCF registrering

Utvidet funksjonalitet

Prosjektet jobber nå med å utvide funksjonaliteten i løsningen. Vi ønsker at den skal kunne benyttes uavhengig av hvilken prosedyre de ulike forsendelsene på et kjøretøy har.

Innsending via API

Innlogging via maskinporten og innsending av manifest via API er utviklet og klart til test for pilotdeltakere og systemleverandører. Flere systemleverandører har utviklet eller er i gang med å utvikle motsvarende API for fagsystemene. Ta gjerne kontakt med dem. På nettsiden vår ligger beskrivelse av hva som må til for å starte med å sende inn via maskinporten og API. For tekniske spørsmål kan dere også kontakte oss på mailadressen TeknisksupportEXF@toll.no, så hjelper vi dere videre.

Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss!