Gå til innhold

Trekker tilbake kravet om strekkode på deklarasjoner

Tolletaten trekker kravet om strekkode på deklarasjoner som ekspederes på grensen. Årsaken er at vi ikke får erstattet alle praktiske prosedyrer med elektronisk løsning innen 1. november. Vi ber likevel næringslivet om å benytte strekkoder på deklarasjoner så langt det lar seg gjøre for effektivisere ekspederingen på grensen.

Vi viser til tidligere publisert melding om krav til strekkode på deklarasjoner som ekspederes ved grensen. 

Ved fremleggelse av fortollinger på grensen så viser det seg at det er ulike praktiske prosedyrer som følges. Vi får ikke erstattet alle de praktiske prosedyrene med elektronisk løsning til 1. november, og selve kravet om strekkode må derfor trekkes tilbake.

For informasjon om selve implementeringen av strekkoden tidligere publisert melding.