Gå til innhold

Endring i opprinnelsesfylker i TVINN

Fra 01.01.2024 vil flere fylker deles opp, og vi får 15 fylker i Norge.
Fra denne dato vil også opprinnelsesfylke (rubrikk 34b) ved eksport endres tilsvarende ved deklarering i TVINN.

Følgende produksjonsfylker i TVINN utgår:

-Viken (kode 30)
-Vestfold og Telemark (kode 38)
-Troms og Finnmark (kode 54)

Følgende produksjonsfylker legges til i TVINN:


-Østfold (kode 31)

-Akershus (kode 32)

-Buskerud (kode 33)

-Vestfold (kode 39)

-Telemark (kode 40)

-Troms  (kode 55)

-Finnmark (Kode 56)

Utførselsveilederen vil oppdateres med endringene når disse trer i kraft.

Se forøvrig regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/fylkesinndelingen-fra-2024/id2922222/